Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Chorzy po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego potrzebują możliwie wczesnej rehabilitacji. Zapobiega ona utrwalaniu się zmian patologicznych i równocześnie pozwala na szybkie uruchomienie mechanizmów regeneracji oraz prawidłowej kompensacji. Podstawowym problemem wśród pacjentów są zaburzenia funkcji dotyczących czynności dnia codziennego oraz spastyczność. Odtwarzanie utraconych funkcji realizujemy poprzez ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi PNF, terapię funkcjonalną i zajęciową.

W leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, oprócz ćwiczeń indywidualnych oraz zapobieganiu spastyczności, stosujemy również reedukację chodu, która jest jedną z najważniejszych dla człowieka funkcji, a której jakość decyduje o samodzielności pacjenta.

Prowadzimy kompleksową terapię schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Leczymy zaburzenia w układzie nerwowym związane m.in. z:

  • udarami mózgu,
  • urazami mózgowo – czaszkowymi,
  • urazami rdzenia kręgowego,
  • mózgowymi porażeniami dziecięcymi,
  • chorobą Parkinsona,

  • stwardnieniem rozsianym SM,
  • guzami mózgu,
  • uciskami nerwów (np. przy dyskopatii),
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi,
  • uszkodzeniami nerwów.