Rehabilitacja dzieci i młodzieży

Rehabilitacja dzieci i młodzieży

Pracujemy z dziećmi w oparciu o metody neurofizjologiczne, jak np. PNF, pracę na tkankach miękkich we wszystkich jednostkach chorobowych z zakresu neurologii i ortopedii.

Leczymy m.in.

  • wady rozwojowe: mózgowe porażenie dziecięce,
  • asymetryczne ułożenie,
  • wzmożone napięcie mięśniowe,
  • wady postawy,: skoliozy, plecy płaskie, wklęsłe i okrągłe
  • urazy związane z chirurgią ortopedyczną: zwichnięcia, skręcenia, złamania i inne.